Przez okres 22 sezonów, od 2000 do 2021 roku, tenisiści 33 klubów województwa łódzkiego + niestowarzyszeni wywalczyli w oficjalnej rywalizacji prowadzonej przez Polski Związek Tenisowy dokładnie 64 315 bonusów. Do ubiegłego sezonu liczba ta wynosiła 61 400 bonusów. Konto woj. łódzkiego w 2021 roku jego zawodnicy zasilili liczbą 2 915 bonusów i znów po raz 10 wskoczyli na 5 najwyższe, jak do tej pory, miejsce w rywalizacji województw. To piąte miejsce województwo łódzkie zajmowało w latach: 2000, 2002, 2003, 2004, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 i 2021.

Na podstawie danych PZT opracowaliśmy klasyfikację miast województwa łódzkiego, pod względem sumy zdobytych bonusów, bez zawodników niestowarzyszonych.

Łącznie w rywalizacji uczestniczyło do tej pory 14 miast. Na czele Łódź (13 klubów) z liczbą 38.030 bonusów, na drugim Pabianice (1 klub) – 13.011, a na trzecim Piotrków Trybunalski (4 kluby) z sumą 9.285 bonusów, z czego 5.812 wywalczył sam TUKS Kozica, co stanowi 62,60% dorobku miasta Piotrkowa Tryb. PKTZ Winner odpowiednio 1898 bonusów i 20,44%, TUKS Nortenis – 1073 i 11,57% oraz TUKS Champions-Team – 502 i 5,41%.

Łódź, Pabianice i Piotrków Trybunalski są wiodącymi ośrodkami tenisowymi w naszym województwie. To one tworzą w większości dotychczasowy potencjał tenisowy na naszym terenie, bowiem pozostałe 11 miast legitymuje się łączną sumą 3989 bonusów, co daje zaledwie 6,20% dorobku bonusowego całego województwa łódzkiego.

Dokładne dane przedstawia tabela z lat 2000 – 2021.