W 1988 ROKU PO UKOŃCZENIU STUDIÓW SZKOLENIOWĄ PRACĘ W ZAKRESIE NAUKI GRY W TENISA W PIOTRKOWIE ROZPOCZĄŁ Z MŁODZIEŻĄ W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI WIESŁAW KOZICA.


SZKOLENIE TO PROWADZIŁ DO 1 MAJA 1991 ROKU, KIEDY TO UTWORZYŁ PIERWSZĄ W PIOTRKOWIE, A DRUGĄ W WOJ. PIOTRKOWSKIM, PRYWATNĄ SZKOŁĘ TENISOWĄ "SLAJS". DZIAŁALNOŚĆ WYCZYNOWA, ZNANEGO POTEM NAWET NA ARENIE OGóLNOPOLSKIEJ, "SLAJSA" TRWAŁA NIECO PONAD 8 LAT. NOWA USTAWA O KULTURZE FIZYCZNEJ ZMUSIŁA POLSKIE PRYWATNE SZKOŁY TENISOWE, KTÓRYCH W TYCH CZASACH POWSTAŁO WIELE, DO PRZEKSZTAŁCENIA SIĘ, Z MYŚLĄ O WYCZYNOWYM UPRAWIANIU TENISA W UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE.
PRZEPISY PAŃSTWOWE WYMOGŁY NA PIOTRKOWSKIM SZKOLENIOWCU TO, ŻE 20.04.1999 ZAREJESTROWAŁ PRZY URZĘDZIE MIASTA W PIOTRKOWIE TRYB. - TENISOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "AUSTRALIAN". KLUB TEN DZIAŁAŁ Z DUŻYMI SUKCESAMI PRZEZ OKRES CZTERECH I PÓŁ ROKU, KIEDY TO ZARZĄD TUKS PODJĄŁ DECYZJĘ O ZMIANIE NAZWY NA OBECNĄ TENISOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "KOZICA" PIOTRKÓW TRYB.
URZĄD MIASTA ZAREJESTROWAŁ OFICJALNIE ZMIANĘ W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA 2003 ROKU.